30. dets 2008

Kirjanike wälimääraja (1.osa)

Igamees, kellel wähegi seda mõistuse natukest peas on, teab, et see maailm on igast kohast kahe poolega. On head ja kurja, on neid, kes tööd teewad, on neid, kes logelewad, on magusat, on mõrudat, on ülitarku jne. Nii et ühest asjast kunagi rääkida ei saa, ilma et see teine pool kõne alla tuleks. Näit. räägime walitsusest, tuleb rääkida ka kriisist, räägime sulastest - tuleb tahtmata meele peremees, jne.
See oli nüüd nõndaütelda üks sissejuhatus, sest see päris lugu algab alles.
On kah tõsiasi, et kui hakata rääkima kirjanikkudest, tuleb mõelda ka arwustajate peale. Ja kui me seda ilma elu ja wärki waatleme, siis näib see ühe lõpmata keerulise wahekorrana. Kirjanikust kui niisugusest on igalühel juba ettekujutis, s.t. ainult kirjaniku mõistest muidugi, aga nende kirjanikkude alaliigid ja klassid on wist paljudele tundmatud. Püüan seda puudust siinkohal esialgu katta, kuna ma teemist kõrwale kaldudes mida lahkesti wabandada palun, selle küsimuse kohta weidi selgust toon.
Kõige pealt, paragrahw esimene: iga kirjanik on inimene. Seda ei tule aga mitte ümber pöörata, sest iga inimene pole mitte kirjanik, ehk küll alljärgnewas liigituses kõik endid selleks peawad.

29. dets 2008

Ikka wana kalender

Peipsiäärsed wenelased wana kalendri järele pühi pidamas.

Nagu waremaltki, pidasid ka tänawu Peipsiäärsed wenelased jõulupühi ja uutaastat wana kalendri järele. Et Mustwees restoraani ega wiinapoodi weel ei ole awatud, siis oli selle ümbruskonnas purjus isikuid õige wähe ja rahurikkumisi ette ei tulnud. Ilusa ilma ja tee tõttu oli külade wahel lõbusõitjaid õige rohkesti, nagu nendel juba wanast ajast mooduks on wõetud. Kirikutes peeti jõulu jumalateenistust wana kalendri järele. Ainult Mustwee preester lõpetas wana aasta uue kalendri järele tänupalvega ja pidas ka uueaasta teenistuse ja seda wana kalendri järele enam ei teinud, olgugi et rahwast kirikus õige wähe oli.

24. dets 2008

Metsad pulgakesteks

Paljudes Aasia maades ei kasutata kahvleid ning süüakse pulkadega, mis nüüd tehakse enamasti plastist. Ent jaapanlased on jäänud truuks puidust söömispulgakestele. Mullu ostsid Jaapani restoranid ja sööklad 11 300 000 000 puitpulka, mis pärast ühekordset kasutamist minema visati. Palkidest, mis kulus pulkade tegemiseks, oleks saanud ehitada 9000 kahekorruselist elamut. Ajaleht "Asahi Shimbun" lubas preemiat sellele, kes leiab kasutatud pulgakestele tarvitamisvõimaluse. Olgu öeldud, et suurema osa pulkadeks kulutatavast puidust veab Jaapan sisse Lõuna-Koreast, Filipiinidelt ja Indoneesiast.

23. dets 2008

Elektronbürokraadid

Kuipalju on räägitud, et elektronseadmete kasutamine informatsiooni edastamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks aitab palju paberit säästa. Ent USA asjatundjate arvutused näitasid, et ainuüksi 1982. aastal kulutati maailmas elektronarvutites peituvate andmete väljastamiseks neli miljonit poognat paberit.
1992. aastaks kasvab vajalik paberikogus veel vähemalt viis korda.

Leidlik kollektsionäär

Kogu oma elu jooksul ei ostnud ühendriiklane Donald Evans ühtki postmarki, kuigi ta pidas teiste filatelistidega elavat kirjavahetust. Kui Evansil oli vaja sõnum teele saata, istus ta laua äärde ja joonistas mõne olematu riigi margi. Selle nimetuse ja valuuta mõtles ta ise välja. Nii tuli toimida sellepärast, et olemasolevate riikide postimaksevahendite võltsimise eest oleks ta võidud vangi panna. Ent tema toodangu kvaliteet oli nii kõrge, et ei postiamet ega kollektsionäärid märganud midagi kahtlast.
Kuni oma surmani - Evans hukkus 1977. aastal tuleõnnetuse läbi - jõudis kunstnik välja lasta 42 olematu riigi marke, mida kokku oli mitu tuhat. Kogujate seas on need praegu kõrges hinnas.

22. dets 2008

Nii on parem

Ühe Grazi (Austria) kooli õpilastel on 20 minuti pikkused tunnid, mis vahelduvad 5-minutiste vaheaegadega. Eksperiment kinnitas, et niisuguse koormuse ja puhkuse vaheldumise rütm vähendab pinget, mõjub soodsalt laste psüühikale ja aitab õpitavat paremini omandada.

Uputamatu "Niagara"

Panama lipu all sõitnud laev "Niagara" viibis salakaubaretkel Itaalia ranniku lähedal. Kui rannakaitsekaatrid hakkasid "Niagarat" jälitama, süütas meeskond laeva ja põgenes selle pardalt. Hoovus kandis põleva "Niagara" Prantsusmaa ranniku poole, kus see tekitas palju tüli. Sõjalennukid tulistasid laeva pardakahuritest ning pommitasid seda, kuid "Niagara" ei tahtnud kuidagi uppuda. Laev liikus nagu "Lendav Hollandlane" ikka edasi, kuni jooksis lõpuks Korsika lähedal liivamadalikule.

19. dets 2008

See keeruline inimene

Inimese keha koosneb rohkem kui sajast triljonist rakust.
Rahuseisundis tarbib inimene 400 - 500 liitrit hapnikku ööpäevas, hingates 12 - 20 korda minutis. (Hobune hingab 12, rott - 60, kanaarilind - 108 korda minutis).
Kevaditi on hingamissagedus keskmiselt kolmandiku võrra suurem kui sügisel.
Inimorganismi veresoonte kogupikkus on umbes 100 000 kilomeetrit.
Inimese keelel paikneb ligi 9 000 maitseretseptorit. Kõige paremini reageerivad need temperatuuril 24 kraadi C.
Blondiini peas kasvab keskmiselt 140 000 juuksekarva.
Brünettide, šatäänide ja punapeade puhul on need arvud vastavalt 102 000, 109 000 ja 88 000.
Isegi karmi loomusega mehed valavad iga päev üks kuni kolm millimeetrit pisaraid.
Pisaranäärmete vedelik niisutab silmi, kaitstes neid tolmu ja õhu eest.

Sünteesliiv

Inglismaa lõunaranniku kuurortide omanikud märkasid möödunud suvel, et plaažidel olev liiv on muutunud märksa heledamaks. Seda nähtust uurinud ökoloogid leidsid, et tegelikult on liiv saastatum kui varem. See sisaldab nüüd kuni 18 protsenti peeni plastitükke. Päevitamine on seal ohtlik, sest paljud polümeerid põhjustavad allergiat. Liiga palju plastpakendeid visatakse ookeani, kus murdlained hõõruvad sünteesmaterjali peeneks. Kui merede saastamine jätkub senises tempos, on plaažiliiv varsti pooleldi plastmassist.

18. dets 2008

Vatti muistsest vulkaanist

Kagu-Poolas avastati tohutu suur vulkaanikraater ja ulatuslikud laavaväljad. Tõsi küll, viimane purse toimus seal rohkem kui miljard aastat tagasi ning kraater peitus paksude settekihtide all. Sel kaugel ajal oli Euroopas aktiivne vulkaanitegevus. Praegustest Ida-Karpaatidest kulges tulemägede ahelik läände ning lõunasse. Mainitud muistset vulkaani ei leitud juhuslikult. Geoloogid otsisid seda täpsete kaartide alusel, mis olid koostatud paljude andmete põhjal. Otsinguid tingis praktiline huvi. Iidne laava on suurepärane toore mineraalvati valmistamiseks.

Raamat maksab 1 500 000 dollarit

Üle poolteise miljoni dollari maksti Londonis toimunud oksjonil kuulsa ameerika loodusteadlase ja kunstniku John James Ouduboni (1785-1851) raamatu "Ameerika linnud" esmaväljaande eest. Neljaköiteline foolioformaadis teos kirjastati Londonis aastail 1827-1838. Selles on 435 suurt lisalehte autori poolt käsitsi värvitud illustratsioonidega. Ouduboni joonistused on väga ilusad. Vaene kunstnik, kes teenis leiba joonistamistundide andmise ja portreede maalimisega, sai kuulsaks pärast seda, kui hakkas 1820. aastal joonistama ja kirjeldama kõiki tollal tuntud Põhja-Ameerikas elutsevaid linnuliike. Kui ta kuus aastat hiljem oma töö Londonisse tõi, pälvis see kohe nii teadlaste kui ka kunstnike tähelepanu.

Lehmad tänaval

Hulkuvad peremeheta lehmad tekitavad Dehli autojuhtidele tõsist muret. Ajalehed algatasid kampaania, kaotamaks lehmaoht, kuid need loomad on ikka kaitse all ning sõidukijuhid peavad iga hetk riskides sõiduteel lonkivate lehmade vahel laveerima. Dehli munitspaliteet organiseeris eritalituse, mille ülesanne on toimetada hulkuvad lehmad spetsiaaltarandikesse. Ainuüksi mullu koristati tänavatelt 10 540 "püha lehma".

17. dets 2008

Kah abistaja...

Mõrva pärast 1967. aastal pikemaks ajaks vanglasse mõistetud Jimmy Boyle'i nimetati "üheks kõige julmemaks kurjategijaks Šotimaal". Trellide taga viibimise ajal kirjutas kurjategija autobiograafilise raamatu, mis muutus sedavõrd populaarseks, et instseneeriti televisioonis. Hiljuti lasti Boyle türmist välja. Vanglaväravate taga ootasid teda reporterid, pärides, missugused on Boyle'i tulevikuplaanid. "Kuulsus" teatas, et ta "tahaks aidata töötuid noori". Küsimusele, kuidas ta seda teha kavatseb, Boyle ei vastanud.

Ninasarvikute raske elu

Juba 60 miljonit aastat on maailmas elanud ninasarvikud, kelle kehakaal ulatub puhuti 5 tonnini. Ent inimeste ahnus ja mõtlematus on viinud need rahulikud rohusööjad loomad väljasuremise piirini. Kõige sagedamini langevad nad küttide ohvriks oma ninal asuva sarvemoodustise pärast, millest valmistatakse mitmesuguseid kalleid toniseerivaid vahendeid. Ajalehe "Welt" teatel olevat maailmas praegu alles ainult 20 000 seda haruldast looma. 80% nendest elab Aafrikas ja 20% Aasias.

16. dets 2008

Karmid karistused kihutajatele

Saudi Araabias on France Presse'i teatel kehtestatud karmid karistused nende autojuhtide suhtes, kes ületavad linnades lubatud sõidukiirust ning ohustavad sellega jalakäijate elu. Esmakordse eeskirjade rikkumise puhul ootab süüdlast nädalane vanglakaristus, kümme piitsahoopi ja trahv. Korduva üleastumise eest mõistetakse eksinule kuu aega vanglakaristust ja viiskümmend piitsahoopi ning konfiskeeritakse auto.

Kes otsib, see leiab

Suure Mozarti surematu muusika austajad said neil päevil suurepärase kingituse: Taani linna Odense raearhiivis leiti helilooja sümfoonia originaal, mida oli otsitud 200 aastat.

Uutmoodi Kristuse teenimine

Nendele, kes soovivad kaalus maha võtta, on välja mõeldud uus, originaalne kõhnumismeetod. Selle mõtles välja USA Florida osariigi Longwoodi linna elanik B. Francesco, kes ühitas võimlemise jumalateenistusega. Treeningud toimuvad pühakodades: patsiendid jooksevad püksikute väel muusika saatel ringi, kusjuures kükid ja hüpped vahelduvad usina palvetamisega. Liigsest kehakaalust vabaneda soovijaid rõõmustab, et uudse meetodi puhul ei nõuta neilt usutavadega sageli kaasnevat ranget paastumist. Reklaamprospekt kinnitab, et varem üle tsentneri kaalunud treener olevat "Kristust uut moodi teenides" 37 kilogrammi alla võtnud.
Ent kui palju selle ettevõtliku ameeriklanna rahakott kergeusklike klientide arvel raskemaks muutus, sellest reklaam vaikib.

15. dets 2008

Teadus ja veinikaubandus

Rahvusvahelisel kristallide kasvu konverentsil, mis toimus 1980. aastal Moskvas, äratas üldist arusaamatust ühe prantsuse teadlase ettekande näitlikustamine. Lisaks tavalistele kristallide fotodele ja nende kasvamisdiagrammidele riputas ettekandja üles prantsuse veinide ja aperitiivide reklaamplakatid. Selgus, et teadlasel ei piisanud Moskvasse sõitmiseks raha ning puuduva summa sai ta veinikaupmeestelt tingimusel, et ta reklaamiks nende toodangut.
Muide, teaduse ja veiniäri seostel on Prantsusmaal ammune ajalugu. Suur Pasteur tegi paljud oma avastused tänu õllepruulide ja veinimeistrite tellimustele.

Looduslik antibiootikum

Colorado ülikooli (USA) teadlased avastasid aastatuhandete vanuste Nuubia muumiate luudest tetratsükliini jälgi. Selgus, et muumiate matmispaiga pinnases leidub baktereid, kes suudavad seda antibiootikumi valmistada. Bakterid sattusid ilmselt viljateradesse, terades moodustus nende säilitamisel tetratsükliin. Inimeste organismi sattus see teraviljasaaduste söömisel.

Lahutatud, ärge nukrutsege!

Rühm psühholooge, advokaate, õpetajaid, teenistujaid, politseinikke ja muude elualade esindajaid organiseeris Roomas ühingu nende jaoks, kellel pole perekonnaelus vedanud. Peetakse ju lahutust sageli kõikide lootuste kokkuvarisemiseks ning kannatanud vajavad troosti ja psühholoogilist toetust. Ühingu spetsialistid selgitavad neile, et kahe inimese liit, mis kord algab ja siis edasi areneb, võib ka loomulikul teel laguneda, ilma et selles keegi süüdi oleks. Lahutatute assotsiatsioon osutab oma liikmetele mitmesugust abi. Antakse juriidilist konsultatsiooni, aidatakse korterit leida, last lastesõime panna, tööalast kvalifikatsiooni tõsta. Peale selle organiseeritakse peoõhtuid, jalutuskäike, kino- ja teatrikülastusi.

12. dets 2008

Vahend tööpuuduse vastu?

Suurbritannia valitsus avaldas brošüüri, milles soovitatakse, et isad ja emad osutaksid suuremat tähelepanu sellele, kuidas nende lapsed koolis inglise keelt õpivad. Brošüüris kirjutati, et lapsevanemad peavad jälgima, kas nende võsukesed oskavad õigesti koostada tööle sooviavaldust. Kirjavead võivat röövida kõik šansid töökoha leidmiseks.
Niisiis, rohi tööpuuduse vastu riigis, kus sellest on saanud ränk ja krooniline tõbi, on avastatud? Piisab ladusalt koostatud avaldusest...

Haavaliim

Märgatavalt kiirendab väikeste veresoonte ühendamist bioloogiline liim, mis loodi Läti neurokirurgiakeskuses. Verekomponentidest saadav sideaine ühendab kuni poolteise millimeetrise läbimõõduga artereid. Niisugune liim segatakse kahest eri pulbrist otse operatsioonisaalis. Haavaliim võimaldab vähendada niidiga tehtavate õmbluste arvu. See sobib ka kapillaarverejooksu sulgemiseks. Leiutist on edukalt rakendatud isegi ajuoperatsioonidel.

"Lendav Hollandlane"

Dunbari (Šotimaa) elanikud nägid Hollandi lipuga laeva täiskäigul ja pardatulede põledes otsejoones ranna poole kihutavat. Lõikunud kiiluga põhja, vajus laev küljele. Pardal polnud ainsatki hinge. Kuivlastilaev "Pergo" sattus teel Montrose'i sadamasse tugeva tormi kätte ja andis SOS-signaali. Meeskond viidi kopteriga ära, kuid laev läbis automaatseadmete juhtimisel veel 200 miili ja jõudis peaaegu vigastamatult randa. Kapten oli ilmselt pardalt lahkumisega kiirustanud.

Kütusepaaki

Üks bensiini konkurente on eukalüptiõli, mille oktaanarv ulatub 100-ni. Veevabal kujul võib seda millegagi segamata kütusepaaki valada. Murdocki ülikooli (Austraalia) professor rõhutab, et niisuguse autokütuse vaieldamatu eelis on meeldiv aroom, mis siis tipptundidel linnatänavatele tulvaks.

Must päev

Kui londonlane Terence Tolbot sai 13. jaanuariks, mis tänavu oli reedene päev, kohtukutse, ütles ta naisele, et nüüd pole tal midagi head loota - küllap määratakse rahatrahv ja pannakse vangi. 43-aastast Tolbotit süüdistati selles, et ta oli juhtinud autot purjuspäi, mille eest saab Inglismaal praegu karmi karistuse. Teel kohtusse juhtus liiklusõnnetus, kus Tolboti auto lömmi sõideti. Kui ta teed jalgsi jätkas, ajas keegi uljaspea talle otsa. Lisaks kõikidele hädadele andis kohtunik Tolboti vahistamise käsu, sest mees ei ilmunud kohtusse. Haiglasse sattuud hädavares nentis reporteritele, et 13. kuupäev, pealegi veel reede, on tõesti väga õnnetu päev.

11. dets 2008

"Hermes" ja Bakhos

Nagu nentis agentuur UPI, oli Suurbritannia lennukilaeva "Hermes" visiit Prantsuse sadamatesse mõeldud kahe riigi sõbralike suhete demonstreerimisena. Ent Bresti sadamas muutus "sõpruse demonstratsioon" lööminguks. Inglise meremehed otsustasid väljendada oma rahulolematust selle suhtes, et argentiinlased kasutasid Falklandi (Malviinide) konflikti ajal Prantsusmaalt tarnitud rakette. Olles end sadamakõrtsides korralikult täis võtnud, hakkasid inglased peremeestega rusikate abil suhteid klaarima. Lõpuks toimetati neli endise "merede valitseja" esindajat politseisse.

Rohkem sallivust

Ameerika teadlane Redford Williams kinnitab, et agressiivsus ja inimestesse pahatahtlik suhtumine ei tee meie südamele mitte vähem kahju kui suitsetamine või kõrge vererõhk. Aastaid ühes Põhja-Carolina osariigi ülikoolis kestnud uuringutes leidis tõestamist, et õelatel ja ennasttäis inimestel esineb südame- ja veresoonkonna haigusi viis korda sagedamini kui teistel.

Kuidagi ikka saab

Põhja-Tais asub väike küla, mida ümbritseb tiikpuumets. Tiikpuust saadav tekapuit on maailmaturul kõrges hinnas, mistõttu Tais on eraisikutel keelatud nende puude raiumine ja väljavedu. Sellegipoolest ei vaibu kõnealuse küla ümber saagide vingumine ja kirvelöögid: ehitatakse uusi maju, mis on seadusega lubatud. Et Tai pered on tavaliselt suurearvulised, saadakse võimudelt kergesti luba ehitada veel teine maja. Niipea kui uus elamu on valmis, võetakse see koost lahti ja veetakse palgid välismaale, sest seadus ei piira elamute müüki. Sel viisil on välisfirmad lahendanud tekapuidu väljaveo probleemid.

10. dets 2008

Meil on veel vedanud

Me kurdame sageli saastatud õhu üle. vähesed aga teavad, et see on palju puhtam kui 14 000 aastat tagasi. Selle uurisid välja Ohio ülikooli teadlased, kes tegid Gröönimaa jääkihtide analüüse.
14 000 aastat tagasi tekkinud jää sisaldas sada korda rohkem lumega taevast langenud tahkeid osakesi kui praegu. Analoogilised uurimused Antarktika läänepiirkonnas näitasid, et sealne lumi oli siis neli korda räpasem kui XX sajandil. Teadlased näevad tollase atmosfääri saastatuse põhjust aktiivses vulkaanilises tegevuses.

Kibe pill magusamaks

Rooma televisioonis astub üles uus täht Loredan Berte, kelle meelelahutusprogramm kannab nimetust "Nukukesed, liirid on läbi". Võluv daam selgitab oma inflatsioonist vaevatud kaasmaalastele valitsuse majandusmeetmeid. Saadet finantseerib Itaalia valitsus. Loodetakse, et vaatajad taluvad kergemini majanduslangust ning maksukoorma järsku suurenemist, kui sellest teatab laulev ja tantsiv Berte.

Põksiwõistlused Tartus

Kursuse tulem. peeti wõistl. 17. jaan. "Kalewi" raskejõustiku osakonna poolt. Osavõtjaid oli 22 meest, 4. kaalust.
Kohtadele tulid: paberkaalus: 1) Lester; sulgk.: 1) Meister, 2) Kaew; kergekeskk.: 1) Tschernõschew, 2) Piirberg; keskkaalus: 1) Reimann, 2) Masing; poolraskek.: 1) Oole, 2) Ratasepp.
Tehniliselt oli töö rahuldaw.
Samad isikud sõidawad tulewaks pühapäewaks kõik Tallinna esiwõistlustele. Iseäranis peaks õnne olema minu arwamise järele: Reimannil; Oolel, Tschernõschewil (kui ta hästi kaitset peab) ja ka Piirbergil.
A.K.

Kawal rahawaras

16. skp. tulnud Kalmi juure tuttaw mees, kes teda kui ka kaasüürnikku kaasatoodud wiinaga kostitanud, selle juures pole ta ka ennast unustanud. Wiimaks kui "soro" kinni olnud pistetud, seletanud mees, et on wäga winti jäänud ja heitnud magama. Ta lahkunud alles eel hommikut. Warsi peale selle leidnud K., et mees on ära minnes laua pealt ka 2.000 marka raha kaasa wõtnud.

9. dets 2008

Kummaline näljastreik

Salaküttimine on muutunud paljude Medina küla ja sellega külgneva Cadizi provintsi (Hispaania) talumeeste ainsaks võimaluseks vältida nälgimist. Selles piirkonnas kuulub rohkem kui neli viiendikku maadest mõisnike jahialade alla. Äsja vahistas politsei kolm kohalikku külameest selle eest, et nad olid jänese maha lasknud. Tekkis stiihiline demonstratsioon, milles osalejad nõudsid omakülameeste vabastamist. Politsei aga laskis käiku pisargaasi. Arreteeriti veel 13 "korrarikkujat". Neid ähvardab 6-aastane vanglapõli. 32 talupoega kuulutas omakorda välja näljastreigi.

Pauguta lõhkeaine

Bristar - nii hakati nimetama erisegu, mille koostise töötasid välja Jaapani teadlased. Selle pulbriga võib ilma lõhkamiseta purustada suuri kive ja kaljusid. Kivisse puuritakse augud läbimõõduga 35 - 51 mm ning need täidetakse pulbrist valmistatud pudruga. Mõne tunni pärast segu paisub ja kalju puruneb. Uue meetodi täielik ohutus võimaldab seda kasutada asulate läheduses.

Inimkeha keemiatehasena

Kosmonautide elu tagavate süsteemide loomisel tuli täpsustada paljusid inimorganismi puutuvaid küsimusi. Selgus, et inimene vajab umbes 2,5 liitrit vett ööpäevas. Selle aja jooksul kulutab ta 0,9 kilo hapnikku ning hingab välja 1 kilo süsihappegaasi ja 190 - 200 grammi veeauru. Ööpäevas kulutab inimene 55o grammi veevaba toitu.
Lisaks veele ja süsihappegaasile eraldub inimorganismist umbes 400 mitmesugust keemilist ühendit.

Raamat... liliputile

Tõelise liliputraamatu tegi valmis Jaapani kirjastus "Tappan". Selle pisiväljaannetele spetsialiseerunud firma kõnealune trükis on ingliskeelne, lehekülje pindala on 1,4 ruutmillimeetrit ning sellele on paigutatud 50 sõna.

Tomatiõli

Toiduainete- ja farmaatsiatööstus vajab lisaks laiemalt tuntud õlidele ka viinamarja-, tomati- ja muudest seemnetest pressitud õli. Kokandis alustas tööd meie maa esimene niisugune tehas, kus igal aastal töödeldakse umbes 40 000 tonni tomati- ja viinamarjaseemneid ning persiku-, aprikoosi- ja ploomikive. Toorainet saadakse konservi- ja veinitehastest.

Iidse Nippuri kaart

Arenenud autoturismi ajal ei hämmasta linna liiklusskeem kedagi. Kõne all olev linnaplaan on aga üpris tavatu - oma 3500 aastat vana ning kantud põletatud savitahvlile. Kunagi Bagdadist 180 kilomeetrit lõunas asunud Nippuri linn on ammugi maa pealt kadunud, kuid selle plaan leiti väljakaevamistel koos teiste savikannu peidetud kiilkirjas dokumentidega. Tahvel on 21 cm pikk ja 18 lai. Sellele on kirjutatud linna nimetus ning skemaatiliselt kujutatud templid, suuremad hooned, jõed, kanalid, linnapark. Unikaalset kaarti säilitatakse nüüd Jena ülikoolis Saksa DV-s.

8. dets 2008

Vargaalarm

Hispaanias Sevillas jäid kohalikku elektronseadmete tehasesse tunginud murdvargad kohapeal vahele. Selles polnud midagi tähelepanuväärset, kui... neid poleks teolt tabatud omapärasel viisil. Röövlid olid pööningu kaudu ettevõtte ruumidesse tunginud, oma noosi juba kottidesse toppinud ning kavatsesid välisukse kaudu jalga lasta, kui trepikojas kõmises šokeeriv lõvimöire. Hommikul leiti kurjategijad nurgast vana mööbli alt üles ja toimetati kindlasse kohta. Nõnda lõppes edukalt 2-aastase lõvi Zimba esimene operatsioon.

Magnetpilet

Metroo automaatkassadesse koguneb tohutul hulgal viiekopikalisi münte, mida tuleb sealt pidevalt välja võtta. Nüüd katsetatakse Moskvas magnetpiletit, mis on umbes tikutoosietiketi suurune. On mitmesuguse kehtivusajaga magnetpileteid - paariks sõiduks, kuu- ja aastapiletid. Pääslate elektronautomaadid hoiatavad sõitjat õigeaegselt, kui pileti kehtivusaeg hakkab lõpule jõudma. Viimasel sõidul näpsab magnetkontrolör pileti ära.
Automaadid ehitatakse ümber nii, et need kõlbavad nii müntidele kui magnetpiletitele.

Mammuti kaasaegne

NSV Liidu Teaduste Akadeemia Siberi osakonna Jakuutia filiaali teadlased leidsid Indigirka ühest kullakaevandusest fossiilse hobuse. Leid on 36 000 aastat vana, seega oli too hobune väljasurnud mammutite ja karvaste ninasarvikute kaasaegne. Loom sarnaneb paljuski tänapäeva jakuutia hobusega. Ilmselt on ürgne jakuutia metshobune ajaproovile vastu pidanud ja arenenud väga elujõuliseks loomaks. Väikest kasvu, poolteise meetri kõrguse hobuse keha katab kuni 30 sentimeetri pikkune karv. Ta suudab isegi talvel endale toitu hankida.

Mõistuseabielu

Teatavasti on aadlitiitlid Itaalias kehtetuks tunnistatud, ent aadlisuguvõsade järeltulijad klammerduvad endiselt nende külge. Endise hiilguse säilitamiseks on vaja raha, ning "vaesed" aristokraadid otsivad rikkaid pruute. Ja, nagu öeldakse, põhimõtted siin ei loe. 19-aastane markii Pulvio Cherutti näiteks valis endale naiseks Pia Curioni, kes sai hiljuti... 85-aastaseks.

Pedaalidega teler

Enamik lapsi USA-s veedab peaaegu kogu oma vaba aja teleriekraani ees. See asjaolu on pannud lapsevanemaid pead murdma. Jim Holmes näiteks soetas velotrenažööri ning monteeris sellega kokku elektridünamo, mis annab voolu telerile. Nüüd peavad lapsed telesaadete jälgimiseks kõigest väest pedaale tallama. Holmes kinnitab, et ta tabanud kaks kärbest ühe hoobiga: lapsed hakkasid tegema füüsilisi harjutusi ning piirduvad nüüd kõige huvitavamate saadete vaatamisega.

Pilootide kahekõne

Hiljuti Venemaal juhtunud lennuõnnetuse põhjuste uurimisel leiti musta kasti sisust järgmine kahekõne:
Piloot A: "Pidurda! Pidurda, kurat võtaks!"
Piloot B: "Kurat, kuidas see lennurada nii lühike siin on?"
Piloot A: "Raisk, kust mina tean... aga vaata, kui lai ta see-eest on!"

6. dets 2008

Ametivennad

Itaalias on kurjategijad muutunud mitte üksnes elanike ja politsei, vaid ka ... kurjategijate eneste nuhtluseks. Torinos sattus politsei kahele autoärandajale just siis, kui viimased olid auto kallal askeldama asunud. Politseinikke nähes jätsid nad saagi kohe maha ja pistsid punuma, kuid ei leidnud oma autot enam eest: nende varastest ametivennad olid sõiduki vahepeal ära ajanud.

"Jäneste" liit

Vastuseks Sri Lanka võimude poolt võetud rangetele meetmetele rongi- ja bussijäneste suhtes organiseerisid nood "Piletita sõitjate liidu". Liikmemaksu hakatavat kasutama kontrolöride poolt määratud trahvide tasumiseks ja vahelejäänud liidukaaslaste abistamiseks.

Lennurekord

Polaartiiru võib pidada rändlindude tšempioniks. Kandalakša kaitsealal rõngastatud polaartiir tabati Austraalia ornitoloogide poolt. Valge mere äärest Austraalia rannikule jõudmiseks tuli linnul läbida 24 000 kilomeetrit.

Kes soolab Balhašši?

Keset ääretuid liiva- ja kivikõrbeid sinab Kasahstanis Balhaši järv. Kuigi sellesse looduslikusse veekogusse voolavad ainult mageveelised jõed, on järvevesi millegipärast soolane. Samuti on täheldatud, et viimastel aastatel on soolasus märgatavalt suurenenud. Kes siis soolab järve?
Vastuse leidsid Alma-Ata hüdrogeoloogid, kes tegid kindlaks, et süüdi on allmaajõed. Teel järve poole läbivad need settekihte, milles on palju sooli ning lahustavad neid.

Veel üks pallimäng

Indias üritati demonstreerida uut mängu - elevandipalli. Esimeseks matšiks kogunes Jaipuri staadionile 40 000 pealtvaatajat, kes jälgisid suure huviga, kuidas kuus elevanti ajasid väljakul hasartselt taga meetrise läbimõõduga palli, mis tuli vastaste väravasse lükata. Kohtumine lõppes viigiga 1:1. Rahul polnud ainult 32-aastane kohtunik Govind Nathi. "Ûkski elevant ei teinud mu vilest väljagi," seletas ta solvunult. Pole teada, kas ei tahtnud elevandid reeglitele alluda või oli vilepartii liiga nõrgalt kuulda. Ohutuse mõttes oli kohtunik peidus keset väljakut ehitatud tugevas varjendis.

Halloo, kes räägib?

Kaheteistkümne frangi eest nädalas pakub Šveitsi telefonitalitus oma abi, taltsutamaks anonüümsete telefonikõnede harrastajaid. Kõik soovitud telefonil peetud kõned registreeritakse. Nädala lõpul saab nõutud summa tasunud klient talle helistanud isikute nimekirja, nende aadressid ning täpse aja, millal kõne oli toimunud. Telefonitalituse esindaja ruttas kinnitama, et kõnede sisu ei salvestata.

5. dets 2008

Bohri eksitus

Kord Rootsis viibides sõitis kuulus Taani füüsik Niels Bohr koos sugulaste ja sõpradega vennale jaama vastu. Vaksalis läks Bohr kogu seltskonnale perroonipileteid ostma. Varsti oli ta pahaselt tagasi, piletid näpus.
"Rootsis on asjad ratsionaalsemalt korraldatud kui meil Taanis," sõnas ta. "Meil töötavad piletiautomaadid elektriga, siin aga peab iga sõitja astuma enne mündi pilusse laskmist väikesele alusele. Ilmselt töötab see automaat mitte elektriga, vaid inimese keharaskuse arvel..."
Kui aga taheti perroonile pääseda, ei lasknud kontrolör neid läbi. "Need pole perroonipiletid," selgitas ta Bohrile, "vaid hoopis automaatkaalu kviitungid. Te olete end millegipärast mitu korda järjest kaalunud..."

Baar ja kalmistu

Prantsusmaal Roueni kalmistu värava vastas avati baar. Külastajate ligimeelitamiseks riputas peremees uksele sildi: "Räägitagu mis tahes, kuid siin on ikkagi parem kui teisel pool teed." Kalmistuvalvur sai sellest pahaseks ning riputas kalmistuväravale omakorda sildi: "Räägitagu mis tahes, kuid enamik siinolijaid on tulnud teiselt poolt teed."

Hambapuur kahjustab kuulmist

Moodsad puurmasinad on patsientidele küll head, kuid dentistidele kahjulikud. Puuri suur pöörlemiskiirus muudab protseduuri päris valutuks, kuid kõrgetel tuuridel töötav mehhanism tekitab suure sagedusega heli, mis kahjustab kuulmist. Patsient pääseb varsti minema, hambaarst aga on sunnitud terve päeva heliväljas viibima. Asja on siiski kerge parandada sellega, et kõrva pannakse spetsiaalsed helisummutid.

Põrandaalune muuseum

Kui politseinikud olid läbi otsinud Kairo gaseeritud vee vabrikandi Gladžjani villa, leidsid nad sealt tõelise islami ja kopti kunsti varamu. Avarad ruumid olid täis aastasadadevanuseid kunstiteoseid. Karastusjookide kuningas võinuks oma kodumuuseumi üle kangesti uhke olla, kui üks asjaolu poleks seganud: kollektsioon koosnes peaaegu tervenisti varastatud ja ebaseaduslikult soetatud esemetest.
Egiptuse muuseumide talituse direktori Ahmed as-Saui arvates suudab vabrikandi kunstikogu vabalt võistelda Kairo Islami Kunsti Muuseumi ekspositsiooniga. Selle kunsti- ja ajalooväärtust on võimatu rahas väljendada.

Valepolitseinikud

Saksa FV teedel on märgatud, et viimasel ajal on suurenenud liikluspolitseinike arv. Selgus, et politseivormi riietatud sulid (mundreid saab paljudest kauplustest vabalt osta) peatavad sõidukeid, trahvivad nende juhte ning annavad isegi kviitungeid välja. Maanteetalitus oli sunnitud moodustama spetsiaalsed motopatrullid, kes omakorda kontrollivad politseinike dokumente.

4. dets 2008

Ega te ole viirastus?

Dealis (Inglismaa) elavale 68-aastasele Alfred Reidile ei saadetud enam pensioni. "Vabandage, kuid me arvasime, et olete juba surnud," vastati sotsiaalkindlustuse kontorist. Reid suutis muidugi asjaosalisi veenda, et ta pole laip ega viirastus ning sai oma pensioni kätte.
"Kõige rohkem tegi mulle meelehärmi see, et ametnike paberite järgi olevat mu leseks jäänud naine jõudnud juba uuesti mehele minna," kurtis Reid.

Kes punuks viiske?

Tsaari-Venemaal kandsid miljonid talupojad viiske. Nüüd aga läks Sevastoopoli ühes teatris ajaloolise näidendi lavastamiseks vaja meest, kes oskaks viiske punuda, sest näitlejad pidid nendes jalavarjudes lavale ilmuma. Õnneks leiti meister Stepan Kuznetsov Uraalist Arti külast. Siis jõudis kuuldus Leningradi, kust telliti 210 paari viiske. Stepan Kuznetsovi punutud viiske vajasid ka Sverdlovski ooperiteatri näitlejad.

Ütle, kuidas sa magad?

Prantsuse teadlane Pierre Davillot, kes uuris uinunud inimeste poose, tuli järeldusele, et need, kes magavad kõhuli, polevat oma ametiga rahul. Selili puhkavat tugevad isiksused ja nood, kes on oma eluga rahul. End kägarasse vedanud või patja kaisutavad magajad kalduvat nukrusele ning vajavad hellust. Sünged pessimistid aga vedavat teki üle pea.

Kuked ja seadus

Prantslastest pöidlapidajaid, kes tahtsid sõita üle La Manche'i Inglismaa-Prantsusmaa ragbimatšile, ootas ebameeldiv üllatus. Inglise võimud teatasid, et igaüht, kes võtab prantslaste võitlusvaimu ergutamiseks kuke kaasa, karistatakse suure rahatrahviga. Kukk on prantslastest ragbimängijate traditsiooniline sümbol, kuid kirglikele pallisõpradele meenutati, et nad ei tohi rikkuda eluslindude impordi seadust. Suurbritannia Pariisi saatkonna esindaja teatas ajakirjanduses: "Jätke need kaunid linnud koju. Las nad vaatavad matši telerist!"

"Cadillaci" piiramine

USA kõige kallimaid autosid tootev firma tegi eksisammu, mis põhjustas tema Detroidis asuva haldushoone piiramise. Ei, nood ründajad polnud potentsiaalsed ostjad. Ajalehes avaldatud teatele, et registreeritakse töösoovijaid, reageeris sedamaid 5000 töötut autoehitajat. Neil tuli tühjalt tagasi minna, sest kompanii oli soovinud lihtsalt igaks juhuks moodustada "tööjõureservi".

Elevandid rööbastel

Indias Assami osariigis teel olnud postirong ei jõudnud õigel ajal pidurdada ning riivas raudteetammil jalutanud elevandipoega. Looma hädahüüete peale jooksis džunglist kohale abivägi. Elevandid pasundasid raevukalt, tormasid raudteele ning tõkestasid vahepeal peatunud rongile tee. Protestidemonstratsioon kestis üle kahekümne minuti. Alles siis, kui elevandid olid veendunud, et põngerja tervis on enam-vähem korras, lahkusid nad rööbastelt ning lubasid rongil sõitu jätkata.

Kohviboikott

Itaalia tarbijate koondis "Confconsumatori" kutsus kõiki üles piirama kohvijoomist. Seda põhjustas kohvihinna järsk tõus. Tänavu tuleb ühel perekonnal kulutada kohvile viis korda rohkem raha kui mullu. Loodetakse, et üleskutsele reageerivad 30 miljonit itaallast, kes joovad igaüks keskmiselt kolm tassi kohvi päevas. Koondis usub, et nõudmise vähenemine toob kaasa kohvihinna langemise.

Lahtiste uste päev

SFV-s Iserlohnis asuvates sõjaväekasarmutes korraldati lahtiste uste päev. Säravate silmadega poisikesed uurisid relvapüramiide, seniitsuurtükke, tankitõrjerelvi. Nad haarasid, mis kätte said, ja tulistasid tõelistest relvadest elavate märklaudade poole, tõsi küll, paukpadrunitega. Kirbule võeti papad ja mammad, möödujad, lennukid ja autod. Sõjapsühhoosi kasvatamine peab ju algama lapseeast.

Sõrmejälgedeta

Rootsis avastati, et insener Andreas Danielssonilt ja tema 18-aastaselt tütrelt ei saa sõrmejälgi võtta, sest nende sõrmenahal puuduvad papillaarjooned. Danielssoni naisel ja 13-aastasel pojal aga pole seda hälvet. Juhtum äratas suurt huvi seetõttu, et papillaarjooni pole võimalik mingi operatsiooniga muuta ega hävitada. Igale inimesele omased jooned ilmuvad alati uuesti.

Ajaviitestatistika

Pariisi nädalaleht "Telerama" uuris, kuidas tänapäeva prantslased veedavad oma vaba aega. 17 protsenti neist loeb, 16 tegeleb spordiga, üheksandik küsitletuist musitseerib, koob või tikib. Seitse protsenti harrastab kalapüüki, jahti või käib lihtsalt väljas jalutamas. Neli protsenti prantslasi aga sisustab oma vaba aega joonistamisega.

Ainulaadne vahend

Tuntud Ühendriikide näitlejanna Bette Davis iseloomustas USA televisiooni nii: "See on suurepärane leiutis. Telerist saad sa mitte ainult peavalu, vaid reklaamisaadetest ka õpetust, missugused vahendid aitavad sellest hädast jagu saada."

Ära sõida kõnniteele!

Londonlased kurdavad sageli selle üle, et sõiduautojuhid muudavad kõnniteed parklateks. Ühel päeval korraldas politsei välkaktsiooni eeskirjarikkujate vastu. Ainuüksi Mayfairi linnaosas trahviti rohkem kui 400 juhti. Olgu öeldud, et trahvi määramise õiguslikuks aluseks oli 1835.aastast pärinev seadus, mis keelas hobustega kõnniteele sõita.

Kanadasse! Ainult Kanadasse!

Ärge otsige Düsseldorfi kodanikku Josef Bartolfit Düsseldofist. Seda sellepärast, et linnatsivilisatsiooni pahedest - sudust, mürast, liiklusummikutest, tõuklemisest, igavesest kiirustamisest ja ülemäärastest maksudest - tüdinud mees lahkus linnast ja elab nüüd metsas, kuhu ta kaevas endale muldonni ning lootis vaikuses ja linnulaulus rahu leida. Võta näpust! Omaetteolekut häirivad seenelised ja marjulised; telefilmidest näpunäiteid saanud poisid jälitavad saladuslikku metsaelanikku. Politsei korraldas isegi tema tabamiseks haarangu. Seepärast on romantik Josef Bartolf nõuks võtnud Kanadasse rännata. Seal pidavat veel leiduma ürgmetsi.

Ootamatu abi

Mullu suvel Prantsusmaad haaranud tugev põud tegi põllumajandusele palju pahandust. Kuid sama põud aitas arheoloogidel teha huvitavaid avastusi. Tavaliselt soostunud ja lopsaka taimestikuga alade aerofotodel olid selgesti näha põua ajal paljastunud kindlusemüüride jäänused. Picardies leiti gallide elamute, templite ja kindluste asukohti. Le Touquet's jõuti mõne pronks- ja rauaajastu saladuse jälile, Chateauroux' lähedal leidsid arheoloogid terve gallide linna. Kõige rohkem oli arheoloogidel rõõmu aga Vendées ja Poitou's, kus avanes võimalus uurida 35 senitundmatut kiviaja asupaika.

Autode ohvrid

Pariisis toimunud liiklusohutuse probleeme käsitleval konverentsil esitati ka mitmesuguseid statistikaandmeid. Nii teatati, et autoehituse alguspäevadest alates on meie planeedi teedel hukkunud kokku ligi 25 000 000 inimest.

Laibaäri

Bari (Itaalia) kalmistule hiilis öösel jõuk mehi. Otsinud üles mullu surnud rikka töösturi haua, lõid nad massiivse hauaplaadi puruks, kaevasid kirstu välja ja tassisid selle veoautole. Kadunukese omastelt nõuti telefoni teel miljardi liiri (840 000 rubla) suurust lunaraha. Gangsterid ähvardasid, et vastasel korral visatakse kirst merre. Esialgu pole teada, millega lugu lõppes.

Jahipasun hüüdma

USA uue presidendi pressisekretärilt Jody Powellilt küsiti, missugust heli peaks tekitama teda presidendiga ühendav otsetelefon.
"Kas ei saaks teha nii, et see kõlaks nagu jahipasun?" küsis Powell.

Kallis meene

Brüsselis, Brügges ja Belgia mõnes teises linnas on tööle rakendatud erisüsteem, mis automaatselt pildistab foori punase tule alt läbilipsanud autosid. Automaat registreerib punase tule süttimisest möödunud aja ning märgib selle negatiivile. Foto on sõna otseses mõttes kallis suveniir, sest politsei saadab selle koos trahvikviitungiga asitõendina süüdlasele. Trahv on soolane.

Edevus maksu alla

Rikastel inglastel on moes isiklikud autonumbrid, mida igal aastal nõutakse üha rohkem. Transpordiminister John Gilbert tegi ettepaneku kergitada snoobide kukrut. Riigikassa kosutamiseks tuleks iga personaalse autonumbri eest nõuda 100 naelsterlingit.

Pariisi metroo saladused

Tegelikult polegi seal mingeid erilisi saladusi. Lihtsalt iga pariislane teab, et metroos on parem sõita ilma raha ja ehedeta, sest maa all tuleb üha sagedamini ette kurjategijate kallaletunge. Jõuk siseneb vagunisse, korjab sõitjatelt ära rahakotid, kellad, sõrmused, kõrvarõngad ning kaob nendega järgmises jaamas rahvasumma. IV liin on saanud pariislastelt nimetuse Metsik Lääs, Pigalle'i väljaku alt kulgeva II liini üht lõiku aga tuntakse Musta Jaamavahe nime all.

3. dets 2008

Konnade kool

Sacramentos (USA) elava Bill Stedi visiitkaardile on trükitud "koolidirektor". Ent pole märgitud, et kool asub kuuris ning õpilasteks on konnad. Sted treenib konnasid, kes osalevad paljudes linnades korraldatavatel võistlustel. Konnakooli direktor kinnitab, et parimaid tulemusi saavutavat ta hüpnoosi abil.

Puha eksitused

Oaklandis (USA) sisenesid kaks meest kaubamajja pisut enne selle sulgemist, kruvisid ühe kassa aluse küljest lahti ning kandsid ostjate nähes rahulikult minema. Müüjannad olid kindlad, et kassa viiakse remonti, mehed aga uskusid, et selles peitub kogu päevane sissetulek. Mõlemad pooled eksisid. Raha oli kassast mõni minut varem välja võetud.

Koera elu kallale

Ameerikas on päris tavaline, et palgamõrvar tapab kellelegi vastumeelse inimese. Ent nüüd sai teatavaks, et isegi koeri võib raha eest maha lüüa. Gangsterid andsid nimelt teada, et maksavad 8000 dollarit sellele, kes saadab teise ilma Georgia osariigi politseile kuuluva lambakoera Blitzi. See politseikoer on avastanud juba ligi sada kuritegu. Pärast seda, kui gangsterite soov oli korravalvurite kõrvu ulatunud, ehitati Blitzi kuudi ümber kiires korras kolme meetri kõrgune betoonmüür.

Pühitsemine posti teel

Ameeriklastel, kel pole korda läinud omandada kõrgharidust ja sellega kaasnevaid tiitleid, ei tarvitse kurvastada. Neil on alati võimalik pilgud kõigekõrgema poole pöörata, rahakoti rauad avada ning muutuda näiteks pastoriks või teoloogiadoktoriks. Piisab sellest, et saata teatud rahasumma ühele erafirmale (USA-s on neid üle saja) ning sedamaid läkitatakse posti teel kohale dokumendid, mis kinnitavad ametissepühitsemist. Hind sõltub tiitlist ning firma reputatsioonist. "Aupeapiiskopiks" saadakse 8 dollari eest, "teoloogiadoktori" diplom aga maksab juba 20 dollarit.

Puha võlts

Aberdeenis (Lõuna-Dakota osariik) elav Ernst Mitchell anti kohtu alla. Teda süüdistati selles, et oli lõualuuproteesi eest tasunud ta enda valmistatud valerahaga.
"Ma ei taipa, miks mu üle kohut mõistetakse," kuulutas Mitchell kohtus. "Need hambad, mis ma valeraha eest sain, olid ka võltsid."

Uudis Rootsimaalt

Üks Rootsi ajaleht jagab investeerimistarkust:
"Kui ostsid umbes kolme aasta eest 100 000 krooni eest Ericssoni aktsiaid, siis nüüdseks on need väärt umbes 4600 krooni.
Kui ostsid seevastu telekomi aktsiaid, näiteks Song Networks, on sinu 100 000 kroonist alles 791 krooni.
Kui sa kolm aastat tagasi olid tark ja läksid Systembolagetisse [Svenssonimaa alkoholimonopol] ning ostsid 100 000 krooni eest õlut, oli sul kindlasti mõnda aega päris lõbus. Ning kui sa need pudelid täna taarakogumispunkti viid, siis saad tagasi 6741 krooni."

Lapsendas naise

33-aastane ameeriklane Joseph Comoly lapsendas Alena Tatersoli, kes on temast ainult aasta noorem. Tegelikult on nad vabaabielupaar. Mis olnuks lihtsam kui vormistada abielu? Naabridki peksid keelt, et nad elavad patuelu. Ent Joseph oli asja igati läbi kaalunud. Esiteks, kui nad juhtuvad lahku minema, pole tal vaja täiskasvanud "tütrele" alimente maksta. Teiseks annab tütre olemasolu maksusoodustusi. Ja kuivõrd "tütar" sai tema perekonnanime, jäid naabrid uskuma, et nüüd on abielu seaduslikult vormistatud.
Niisugust trikki soovitas oma kliendile advokaat Aram Berberian, kes oli selle varem ise läbi proovinud.